Dekubity

08. 07. 2021

Co jsou dekubity a proč se jim snažíme zabránit?

Zjednodušeně řečeno, dekubity/prosezeniny/proleženiny jsou rány na kůži nebo podkožní tkáni vyvolané dlouhodobým tlakem. V případě lidí na vozíku se jedná především o místa v oblasti sedacích partií a kostních výčnělků, ale také v oblasti zad — lopatek a obratlů. Vznik dekubitů ovlivňuje především zmíněný tlak, mechanické vlivy (střižné síly a tření), vlhkost, infekce, věk a hmotnost pacienta, ale také výživa, souběžná onemocnění, léky a další faktory.

Zdá se to jako banalita, vždyť kdo z nás si občas neodře kůži. Lidé s poraněním míchy však mají změněnou hojivost kůže a jsou náchylní k poranění měkkých tkání. Vzhledem k nemožnosti vnímat tlak a bolest v končetinách může velmi rychle dojít k otlaku kůže a následně vzniku dekubitu. A proto by měli vědět, že jde o skutečně závažný problém. Pokud se problém nezachytí včas, musí se následně často řešit chirurgickou cestou – plastikou, odstraněním nekrotické tkáně, někdy dokonce amputací dolní končetiny.

Dle informací WHO, každý rok na světě přibude mezi 250 tis a 500 tis. lidí s poraněním míchy, z toho 90 % z nich je následkem úrazu. Ze studie publikované v březnu 2020 na BMC Musculoskelet Disorders vyplývá, že 30—40 % lidí se spinální problematikou se léčí s dekubitem. Dekubity a komplikace s nimi spojené jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí lidí na vozíku.

Nejčastější místa vzniku dekubitů
Nejčastější místa vzniku dekubitů

Střípek z historie

Dekubity nejsou nemocí 20. století, právě naopak. Věděli jste, že dožití pacientů se spinálním onemocněním bylo kvůli poruchám prokrvení a kožním infekcím až do začátku 2. světové války odhadováno pouze na dva až tři roky života?

K průlomu došlo až v roce 1944 díky britskému neurologovi Ludwigu Guttmannovi. Ten založil první spinální jednotku v britské Stoke Mandeville Hospital. Tam zavedl do běžné praxe pravidelné přetáčení pacientů se spinálním onemocněním, odlehčování otlaků a eliminaci vzniku infekce a dekubitů.

V Čechách se tématu prevence a léčby dekubitů dlouhodobě věnují odborná pracoviště a široká odborná veřejnost, zejména se specializací na spinální problematiku. Ludwig Guttman, National Spinal Injury Centre in London, 1949
Ludwig Guttman, National Spinal Injury Centre in London, 1949

Prevence

Náklady na léčbu dekubitů jsou enormní a za nejúčinnější přístup je považována včasná prevence.
Jak na ni?

  • Mějte na paměti správné nastavení sedací jednotky vozíku i antidekubitního sedáku.
  • Měňte pravidelně během dne polohy a odlehčujte zatěžovaná místa.
  • Denně kontrolujte sedací partie, symetrii těla v sedu na vozíku i samotný sedák.
  • Pečlivě dbejte na osobní hygienu.
  • Zatěžovanou kůži ošetřujte ochranným krémem.

Vhodný preventivní přístup zamezí zdravotním problémům, které by v důsledku postihly nejen samotného uživatele vyřazením z každodenních činností a pracovních aktivit, ale zatížily intenzivní péčí a finančními náklady i jeho nejbližší okolí a sociální systém. Z důkladné prevence tak nakonec můžeme získat všichni.


Důležité kontakty:

Spinální jednotka FN Motol

Spinální jednotka FN Ostrava

Spinální jednotka FN Brno

Spinální jednotka Nemocnice Liberec

Dekubity.eu
— zdroj důležitých informací a článků o prevenci a léčbě dekubitů